Hvem er vi?

I dag er vi 17 familier.

Vi tilstræber en lige fordeling af kvinder og mænd, så beboerne kan finde sparring i andre beboere til aktiviteter. Vi har i dag en fordeling 55:45, dvs. en lille overvægt af kvinder. Derfor vil en single mand blive foretrukket frem for en single kvinde.

Vi tilstræber 60% par og 40% singler. Så der er plads til flere par og nogle singlemænd.

Vi forestiller os, at meget af det der skal laves i bofællesskabet, vil kunne udføres af os selv, men at der skal bruges håndværkere hvor det er nødvendigt.

Vi tilstræber spredning i alder for at sikre, at vi også i fremtiden kan være et aktivt fællesskab.

I dag mangler vi beboere i aldersgruppen under 60 år og 60 – 64 år.

Regler:


find os på facebook