Hvem er vi?

I dag er vi 15 familier. De fleste har været med til de wordshop som kommunen har arrangeret. Hovedparten af familierne er pensionister eller tæt på vej til at blive pensionist. Det vil sige ældre borgere, som ønsker at få realiseret friværdien i deres ejerbolig og samtidig få en mindre vedligeholdelseskrævende bolig. Etablering af seniorbofællesskabet, vil også være med til at skabe rotation på boligmarkedet. Flere af os bor i dag i alt for store boliger, der fint kan udgøre rammerne for en kommende børnefamilie.

Regler:


find os på facebook