Visioner

Vi vil skabe et spændende og aktivt bofællesskab, i et almennyttigt boligbyggeri, hvor der både er plads til og respekt for den enkelte og fællesskabet.

Vi ønsker et fællesskab, der bygger på et godt og varmt naboskab, hvor bofællerne udgør et netværk, der supplerer familie og venner i en rummelig dagligdag hvor vi kan dele livserfaring, humor, hygge og hjælpsomhed.

Vi ønsker også at kunne udfolde os kreativt og praktisk i et multifunktionelt fælleshus som samlingspunkt for blandt andet fællesspisning. Vi forventer at der er fællesspisning ca 3 gange om ugen og at alle deltager mindst en gang om ugen. Vi forestiller os desuden, at fælleshuset kan bruges til: Musik, billedkunst, billard, grillhygge, filmaften, foredrag og meget mere.

Den dejlige omkringliggende natur tæt på skov, sø og fredede arealer er oplagt til gåture, løb og cykling. Der kan laves fælles skovture, besøg på kulturinstitutioner, rejser og andre berigende oplevelser. Det der er forskellen er, at i bofællesskabet er man flere om at dele de dejlige oplevelser.

Vi forventer også, at alle medvirker i bofællesskabet efter evner. Alle deltager i de fælles opgaver, hvor de passer bedst ind. Det er dejligt, at vi har forskellige baggrunde og forcer i fællesskabet.

Vi vil bestræbe os på at være så miljørigtige som muligt. Vi kan købe stort ind og begrænse madspild. Det vil være med til at nedsætte vores samlede forbrug. Desuden kan vi også inspirere hinanden til at spise på en mere bæredygtig måde.

Fordele:
Vi kan udfolde os kreativt og praktisk. Vi har en smuk natur lige udenfor døren med mulighed for en sund livsstil, træning og motion. Der vil blive muligheder for at være fælles om delebil, andre transportmidler, forsikringer, internet, telefoni, indkøb, værksted og værktøj.

Fællesskabet bygger på demokrati med flad struktur, hvor:

Vores filosofi er at:
NÅR VI FLYTTER IND I JONSHØJ VÆLGER VI IKKE KUN EN NY BOLIGFORM, MEN OGSÅ EN NY LIVSFORM


find os på facebook