Visioner

Det er klart, at det at flytte i seniorbofællesskab, indebærer ønsket om samvær med mennesker, hvor vi kan dele og hjælpe hinanden i dagligdagen.

Vi er nødt til at lære at rumme vores forskelligheder og vise respekt for hinanden. Desuden er lysten til at hygge sig med hinanden og hjælpe hinanden altafgørende.

Det er tanken, at vi vil skabe fælles traditioner i dagligdagen og ved højtider. Her er vores fælleshus et vigtigt omdrejningspunkt. Her kan man også lave aktivitetsgrupper, så man har nogle at dele sine interesser med. Det kan være: Musik, motion, strikketøj, læsning, film, fodboldkampe, vegetarmad m.v. Kun fantasien sætter grænser.

Vi har et ønske om at fælleshuset i udstrakt grad bliver benyttet til fællesspisning. Vi forventer at der er fællesspisning ca 3 gange om ugen og at alle deltager mindst en gang om ugen.

Det er også en mulighed, at der laves aktiviteter udenfor bebyggelsen. Der kan laves fælles skovture, besøg på kulturinstitutioner, rejser og andre berigende oplevelser. Det der er forskellen er, at i seniorbofællesskabet er man flere om at dele de dejlige oplevelser. Det er så at sige kernen i det hele.

Vores fællesskab vil vi bygge på et godt og varmt naboskab. Her kan naboerne udgøre en støtte, som kan supplere familie og venner. Der kan opstå krisesituationer, hvor det kan være guld værd, at der er en nabo, der kan hjælpe, f.eks. ved sygdom.

Vi ønsker også, at det at kunne holde lidt øje med hinanden vil give større tryghed i vores seniorliv.

Det må være klart for den enkelte, at han/hun er aktiv i at bearbejde de konflikter, som der uundgåeligt vil opstå med så mange forskellige personligheder på et relativt lille sted. Her har vi vores fællesmøder, der kan være en hjælp i sådanne situationer.

Vi vil bestræbe os på at være så miljørigtige som muligt. Vi kan købe stort ind, begrænse madspild, bruge delebil, dele værktøj og andre redskaber. Det vil være med til at nedsætte vores samlede forbrug. Desuden kan vi også inspirere hinanden til at spise på en mere bæredygtig måde.

Vores filosofi er at:
NÅR VI FLYTTER IND I JONSHØJ VÆLGER VI IKKE KUN EN NY BOLIGFORM, MEN OGSÅ EN NY LIVSFORM


find os på facebook